Politica de Confidențialitate

Protejarea confidențialității tale este importantă pentru noi!

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către SC HAIRODOT SRL societate comercială înregistrată în România, sub numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J12/831/2019, CUI 40716123, cu sediul social în Cluj-Napoca, Piața 1 Mai, nr.4- 5, et. 1,  Jud. Cluj, reprezentată de Dna. Andra Dascălu, în calitate de administrator, numai în măsura permisă prin Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal și circulația liberă a acestor date și a Regulamentului European nr.679/2016 elaborat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Termeni în înțelesul Legii 677/2001 și a Regulamentului European nr.679/2016:

  • date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
  • prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice mod, alăturarea, combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Puteți accesa conținutul website-ului fără a furniza vreo informație personală, cu excepția cookie-urilor și IP-ul (poți consulta Politica de Cookie pentru detalii suplimentare), care ar putea intra în categoria datelor cu caracter personal, în cazul în care completați online informații cu caracter personal, le putem utiliza în scopul declarat. Website-ul folosește Cookies, Google Analytics, Facebook Pixels, Tik Tok Pixels și Events.

Datele tale personale vor fi prelucrate exclusiv în baza consimțământului acordat în mod expres și neechivoc pentru această prelucrare. Prin urmare, punerea la dispoziție a datelor/informațiilor solicitate prin intermediul website-ului acesta este considerată ca fiind consimțământul tău expres pentru ca datele tale personale să fie folosite de Hairodot, în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Atenționăm vizitatorii în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea site-ului dacă nu ai împlinit 16 ani este interzisă. Răspunderea pentru utilizarea site-ului de către copii aparține în exclusivitate părinților.

Responsabilul cu protecția datelor personale poate fi contactat la adresa de email: contact@hairodot.com.

Datele personale pe care le solicităm prin completarea formularelor de comunicare din website sunt:

numele și prenumele, orașul, numărul de telefon, adresa de e-mail, modul de informare cu privire la compania noastră, ora și ziua disponibilității tale de a vizita compania.

În cazul în care nu ești de acord cu prelucrarea datelor tale personale, te rugăm să nu completezi formularul de la broșură sau cel de la calendar. Ne poți transmite mesajul tău prin e-mail sau telefonic, utilizând datele înscrise pe site. Pentru situațiile în care datele tale personale sunt completate de o terță persoană, nu ne asumăm responsabilitatea în ceea ce privește autorul înscrierilor.

Scopul colectării datelor este: pentru înregistrarea ta ca beneficiar al serviciului on-line; evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului; pentru corespondența ulterioară cu tine; pentru transmiterea ofertelor solicitate, în mod special prin intermediul comentariilor scrise pe site; procesarea cererilor de ofertă; în scopul soluționării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de tine.

Hairodot nu vinde, nu împrumută și nu închiriază listele utilizatorilor părților terțe.

Hairodot poate furniza datele tale cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează ca aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, servicii bancare, medicale, etc., alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre.

Hairodot nu va divulga informațiile tale personale vulnerabile, precum rasa, religia sau afilierile politice, fără consimțământul tău expres.

Noi folosim, de asemenea, canale de social media pentru a prezenta activitatea, serviciile și condițiile particulare pe care le oferim clienților noștri. Utilizarea canalului specific de social-media este evidențiată pe acest website cu butoane specifice fiecărui canal. Fiecare canal social-media are propria politică privind modul în care procesează datele tale atunci când accesezi site-urile lor. Dacă nu doriți ca Facebook să asocieze contul tău de Facebook cu datele colectate la accesarea paginii noastre web, trebuie să te deconectezi de la Facebook la accesarea paginii noastre web.

Politica noastră de confidențialitate se poate modifica periodic. Drepturile tale în baza acestei Politici de Confidențialitate pot fi diminuate sau extinse conform noilor reglementări legislative. Te rugăm să verifici frecvent Politica de Confidențialitate.